Mgr. Eliška Hrbková

Klapkova 83, Praha 8 - Kobylisy
Hlavní O mně SLEA Ceník Kontakt


Vysokoškolské vzdělání:

 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity, 1997
  Magisterské studium zaměřené na komplexní psychosociální rehabilitaci

Psychoterapeutické vzdělání:

 • Pražská psychoterapeutická fakulta, 1998
 • Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ve skupinové, dynamické a hlubinně orientované psychoterapii, VIAP 2003
 • Program rozvoje základních „soft skills“ pro profesionály ve zdravotnictví, 2010
 • Výcvik v traumaterapii, SLEA 2016
 • Psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii SLEA 2020
 • ISST Akreditovaný výcvik individuální schematerapie
  První institut schematerapie - probíhá

Psychoterapeutická praxe:

 • Soukromá praxe, 2012 - stále
 • Program pro léčbu emočně nestabilní poruchy osobnosti PNB, 2018 - stále
  Skupinový trénink dovedností regulace emocí a chování na principech Dialektické behaviorální terapie a dlouhodobá individuální psychoterapie.
 • Denní stacionář Psychiatrická léčebna Bohnice, 2011 – stále
  Stacionář je určen pro pacienty s duševním onemocněním z okruhu psychóz, v ranných fázích vývoje onemocnění. Cílem je intenzivní péče, která má pozitivně ovlivnit prognózu vývoje jejich nemoci. Komplexní terapeutický program se zaměřuje na prevenci návratu onemocnění a zapojení zpět do aktivního života. Stacionář jsem založila a v programu jsem poskytovala individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, edukaci, nácvik komunikace, nácvik sociálních dovedností a práci s rodinou.
 • Oddělení specializované na léčbu afektivních poruch PN Bohnice, 2011
  Toto oddělení nově vzniklo v únoru 2011. Vytvořila jsem zde cílený socioterapeutický program, jehož součástí je podpůrná psychoterapie. Program je zaměřený na pacienty s diagnózou deprese či bipolární afektivní poruchy.
 • Psychoterapeutické oddělení PN Bohnice, 2000 – 2005
  Na pavilonu č. 3 jsem poskytovala skupinovou psychoterapii a skupinovou arteterapii. Skupiny, které jsem vedla, byly určené pro pacienty s diagnózou deprese a poruchy osobnosti.
 • Sexuologické oddělení PN Bohnice, 1999 – 2003
  Na tomto oddělelní jsem poskytovala skupinovou psychoterapii zaměřenou na tvorbu náhledu na sexuální deviaci delikventů, s důrazem na prevenci recidivy deliktu a budování fungujících mezilidských vztahů. Dále skupinovou arteterapii, tématicky zaměřenou na rozpoznání a prožitek životních hodnot.
 • Oddělení ochranných léčeb psychiatrických PN Bohnice, 1999 – 2004
  Na tomto oddělení jsou dlouhodobě hospitalizovaní pacienti se soudem nařízenou ochrannou léčbou. Pod vlivem duševní nemoci spáchali trestný čin. Poskytovala jsem zde skupinovou psychoterapii, zaměřenou na podporu v situaci vyrovnání se s nemocí a následky trestného činu. Dále jsem prováděla nácvik sociálních dovedností a arteterapii. Pracovala jsem zde s pacienty s psychotickým onemocněním a s pacienty se závislostí na drogách.